SlovenskÖ½

Tento dokument predstavuje politickú základňu Pracovnej skupiny marxizmus – Arbeitsgruppe Marxismus (AGM). V tejto funkcii nastupujú Zásady na miesto doterajšej Politickej platformy, na základe ktorej sme sa v septembri roku 1994 zakladali (a ktorá vyšla v druhom čísle nášho časopisu Marxismus). Politickú platformu neberieme späť, sme však názoru, že vďaka svojmu tézovitému charakteru je menej vhodná na šírenie a sprístupnenie našich politických pozícií, ako viacej vysvetľujúce Zásady. Nový dokument sme jednohlasne prijali na našej 7. konferencii v januári roku 1999. Veríme, že tým dávame adekvátne odpovede na ústredné otázky, stojace pred robotníckym hnutím na prelome tisícročí. Spájame pritom to, čo – aj vo vymedzení k buržoáznym a stalinistickým karikatúram „marxizmu“ – považujeme za základné marxistické chápanie v spojení s určením základných pozícií v stratégii a taktike. Revolučné programy vo všeobecnosti nebývajú nadčasové. Ani v našich Zásadách azda nie je povedané posledné slovo. Nové skúsenosti môžu priniesť nevyhnutnosť pravdepodobných korektúr. V tomto zmysle chápeme tento dokument aj ako východisko pre diskusiu k novému formovaniu revolučných síl.

Wer ist die RSO?
 
Die RSO (Revolutionär Sozialistische Organisation) arbeitet am Aufbau einer Organisation, die in Kämpfen eine Perspektive über den Kapitalismus hinaus aufzeigen kann. Wir nehmen an Demonstrationen und Aktionen teil, diskutieren solidarisch über unser Verständnis von Politik und welche Strategien wir brauchen und tauschen uns mit anderen AktivistInnen aus. Wir sind in Wien aktiv, haben aber Kontakt zu Gruppen und AktivistInnen in anderen österreichischen Städten und anderen Ländern.
 
Für Revolution und Sozialismus einzutreten, bedeutet über den engen Kreis der Linken hinauszuwirken und unsere Ideen in der ArbeiterInnenklasse zu verbreiten. Wir geben deswegen seit mehreren Jahren das Betriebsflugblatt Klartext in Wiener Krankenhäusern heraus, mit dem wir Missstände anprangern, KollegInnen ein Sprachrohr bieten und versuchen, Basisaktivitäten zu vernetzen. Mit anderen AktivistInnen gemeinsam haben wir die Initiative Care Revolution aufgebaut und diverse Demonstrationen und Protestaktionen organisiert
 
Für uns ist der Kampf gegen konkrete Ausbeutung am Arbeitsplatz, Unterdrückung durch Sexismus und Rassismus und die katastrophale Umweltzerstörung immer Verbunden mit einem Kampf gegen den Kapitalismus, der eine solidarisches Zusammenleben verhindert.